قابل توجه دانشجویان مدیریت منابع انسانی

Published Post author

با سلام و خسته نباشید

همانگونه که در پست های قبلی این وبلاگ می توانید مشاهده کنید ارایه همگی دوستان در کلاس به جز ارایه آقای شمسایی در این وبلاگ گذاشته شده است. علاوه بر این تنها سه فایل نیز از ارایه هایی که توسط خود من انجام شده است تا کنون منتشر شده است. در این پست نیز ارایه ای دیگر نیز قرار خواهد گرفت. 

در امتحان ۸۰ درصد نمره شامل اطلاعاتی است که در ۴ فایلی که ارایه آن توسط خود من انجام شده است وجود دارد. 

موفق باشیدHRM – babaei 8 1

پی نوشت: لازم به ذکر است رمز فایل HRM@8 می باشد. 

۱۸دی۱۳۹۴

تاریخ ارایه درس مدیریت منابع انسانی

Published Post author

ردیف

عنوان

ارائه کنندگان

تاریخ ارائه

۱

استراتژی منابع انسانی

رحیمیان و رحمتی

۲۳/۸/۱۳۹۴

۲

برنامه ریزی منابع انسانی

احمدیان- نجفی

۳۰/۸/۱۳۹۴

۳

نگهداشت منابع انسانی

آذرشب- حسینی

۳۰/۸/۱۳۹۴

۴

کارمندیابی

الشریفی-رضایی

۷/۰۹/۱۳۹۴

۵

انتخاب

پورسجادی سلطان زاده

۷/۰۹/۱۳۹۴

۶

معارفه

هدایتی 

۱۴/۹/۱۳۹۴

۷

آموزش

سلامت کاشانی فر

۱۴/۹/۱۳۹۴

۸

توسعه منابع انسانی

سید محمود حسینی صالحی

۲۸/۹/۱۳۹۴

۹

برنامه ریزی شغلی

ترک زاده- گرجی زاده

۲۸/۹/۱۳۹۴

۱۰

مدیریت عملکرد

جناب زاده- فتحی

۵/۱۰/۱۳۹۴

۱۱

حقوق (جبران خدمت)  پاداش

بغدادی- مزینانیان

۵/۱۰/۱۳۹۴

۱۲

مزایا

عبادی-قلی پور

۱۲/۱۰/۱۳۹۴

 

ایمنی و سلامت

حسین نژاد- شرقی

۱۲/۱۰/۱۳۹۴

۵آذر۱۳۹۴

عناوین پروژه های مدیریت منابع انسانی

Published Post author

از بین موضوعات زیر یک مورد را بعنوان موضوع ارایه انتخاب نمایید.

 

۱

HR effectiveness

اثر بخشی منابع انسانی

۲

HR metrics

شاخصهای منابع انسانی

۳

HR technology

تکنولوژی منابع انسانی

۴

HR planning

برنامه ریزی منابع انسانی

۵

HR retention

نگهداشت منابع انسانی

۶

Job Analysis

تحلیل شغل

۷

Recruiting

کارمندیابی

۸

Selection

انتخاب

۹

Orientation

معارفه

۱۰

Training

آموزش

۱۱

HR development

توسعه منابع انسانی

۱۲

Career planning

برنامه ریزی شغلی

۱۳

Performance management

مدیریت عملکرد

۱۴

Compensation

حقوق (جبران خدمت)

۱۵

Incentives

پاداش ها

۱۶

Benefits

مزایا

۱۷

Health and wellness

سلامت

۱۸

Safety

ایمنی

۱۹

Security

امنیت

۲۰

Disaster and recovery planning

برنامه ریزی بحران و ریکاوری

۲۱

Employee rights and privacy

حقوق و حریم شخصی کارکنان

۲۲

HR policies and Union/management relations

سیاست های منابع انسانی و روابط اتحادیه ها

۲۳

Compliance, Diversity Affirmative action

فرصت های شغلی برابر

 

۱۸مهر۱۳۹۴