Monthly Archives: اردیبهشت ۱۳۹۴

طرحریزی واحدهای صنعتی فایل اول

Published Post author

سلام

اولین فایل مربوط به درس طرحریزی واحدهای صنعتی را از این بخش می توانید دانلود کنید. 

‍پسورد فایل در کلاس ارایه خواهد شد. 

اگر سوالی وجود دارد در این وبلاگ می توانید مطرح نمایید.

Facility Planning session 1

 

۱۱اردیبهشت۱۳۹۴