بایگانی برای آبان, ۱۳۹۳

ترتیب جزوه فارماکولوژی

بدون نظر

جلسه ۱ _ جزوه ۱و۵ -> فاطمه زنیل پور (۲۸/۱۱) و انسی، مجیدی (۲۶/۱۲)
جلسه ۲ _ جزوه ۱۰ -> حسانی، جعفری (۱۴/۲)
جلسه ۳ _ جزوه ۱۲ ریحانه -منا، ۲۹\۲\۹۳
جلسه ۴ _ >جزوه ۲، مینو مشکینی
جلسه ۵ _ جزوه ۱۱ -> ساریخانی، روهنده
جلسه ۶ _ جزوه ۳ -> حیدری، اکبرزاده (۱۹/۱۲)
جلسه ۷ _ جزوه ۴ -> اسدی
جلسه ۸ _ جزوه ۶ -> نورشاد، امیری (۱۸/۱)و۱۹\۱ (part 2)
جلسه ۹ _ جزوه ۷ -> رستمی، مخبر (۱۵/۱)


امتحان ترمیمی مورخ ۲۸ آبان

بدون نظر

اصول تهیه حفره

ابزار و وسایل گفته شده توسط دکتر ولیان

مبحث آمالگام

کلاس ۱و۲و۳و۵ آمالگام

اصول و نحوه برداشت پوسیدگی

وج و ماتریکس


لیست گروه‌بندی گروه‌جزوه

بدون نظر

پریو: جعفری – شمس‌الدین – محمدرحیمی

پروتز: خالدی – قاسمی – رنجبر – علیرضایی

سیستمیک: م. حسینی – محبی‌راد – کاوسی‌نژاد – فرحناکی – سرشاری – زهری – زادبین

تشخیص: براتی – مقدس – ع. گرامی

کمپلکس: مافی – محمدی – زارع

تغذیه: ن. حسینی – فرهی – محمدنیا

جراحی: هراتی – ا. رفیعی – شفیعی

ارتو: عبدالله‌پور – صدر – کریمی

مهارت: فصیحی – پنبه‌زن – بطاط

فوریت: ش. رفیعی – جابری – زمانی

سلامت: عباسی – ن. گرامی – یزدانی

ترمیمی: عطایی – حسانی – موذنی