امتحان ترمیمی مورخ ۲۸ آبان

اصول تهیه حفره

ابزار و وسایل گفته شده توسط دکتر ولیان

مبحث آمالگام

کلاس ۱و۲و۳و۵ آمالگام

اصول و نحوه برداشت پوسیدگی

وج و ماتریکس

دیدگاه خود را به ما بگویید.