نوشته‌های با برچسب ‘امتحان’

ترتیب جزوه فارماکولوژی

بدون نظر

جلسه ۱ _ جزوه ۱و۵ -> فاطمه زنیل پور (۲۸/۱۱) و انسی، مجیدی (۲۶/۱۲)
جلسه ۲ _ جزوه ۱۰ -> حسانی، جعفری (۱۴/۲)
جلسه ۳ _ جزوه ۱۲ ریحانه -منا، ۲۹\۲\۹۳
جلسه ۴ _ >جزوه ۲، مینو مشکینی
جلسه ۵ _ جزوه ۱۱ -> ساریخانی، روهنده
جلسه ۶ _ جزوه ۳ -> حیدری، اکبرزاده (۱۹/۱۲)
جلسه ۷ _ جزوه ۴ -> اسدی
جلسه ۸ _ جزوه ۶ -> نورشاد، امیری (۱۸/۱)و۱۹\۱ (part 2)
جلسه ۹ _ جزوه ۷ -> رستمی، مخبر (۱۵/۱)


امتحان ترمیمی مورخ ۲۸ آبان

بدون نظر

اصول تهیه حفره

ابزار و وسایل گفته شده توسط دکتر ولیان

مبحث آمالگام

کلاس ۱و۲و۳و۵ آمالگام

اصول و نحوه برداشت پوسیدگی

وج و ماتریکس