نوشته‌های با برچسب ‘تشخیص’

عکس‌های کتاب Common Oral Diseases

بدون نظر

دانلود


ترتیب جزوه‌های تشخیص

بدون نظر

جلسهٔ ۱ -> خالدی
جلسهٔ ۲ -> قاسمی و خالدی
جلسهٔ ۳ -> کریمی
جلسهٔ ۴ -> ش. رفیعی
جلسهٔ ۵ -> صدر
جلسهٔ ۶ -> محبی
جلسهٔ ۷ -> فصل ۴ و ۵ کتاب
جلسهٔ ۸ -> مقدس
جلسهٔ ۹ -> گرامی
جلسهٔ ۱۰ -> دکتر تبریزی (مقدس)
جلسهٔ ۱۱ -> براتی
جلسهٔ ۱۲ -> ۱۶/۹ (براتی)
جلسهٔ ۱۳ -> آخر (گرامی)


جزوهٔ ۱ تشخیص

بدون نظر

دانلود