نوشته‌های با برچسب ‘جراحی’

ترتیب جزوه‌های جراحی، دکتر میرمحمدصادقی

بدون نظر

جلسهٔ ۱: ترمیم زخم ۱، پدرام کریمی گودرزی
جلسهٔ ۲ و ۳: وسایل برای جراحی، امیرحسین رفیعی
جلسهٔ ۴: خارج‌کردن دندان، محمدهراتی + خارج‌کردن دندان، شروین شفیعی
جلسهٔ ۵: با «هنگام بخیه چقدر…» شروع می‌شود، رفیعی + یک تک‌برگ که با «در دندان‌های بالا ناحیهٔ پالاتال» شروع می‌شود، محمد هراتی
جلسهٔ ۶: اصول خارج‌کردن دندان‌های نهفته


جزوه آخر جراحی

بدون نظر

اونایی که امروز جزوهٔ آخر جراحی رو نگرفتن، از این‌جا دانلود کنن.