نوشته‌های با برچسب ‘سیستمیک’

جزوه ۸ سیستمیک

بدون نظر

دانلود


جزوه ۲۳ سیستمیک

بدون نظر

دانلود


جزوه ۴ سیستمیک

بدون نظر

دانلود


جزوهٔ ۳۰ و ۳۱ سیستمیک

بدون نظر

جزوهٔ ۳۰
جزوهٔ ۳۱


ترتیب جزوه‌های سیستمیک

بدون نظر

جلسهٔ ۱ -> پنبه‌زن، جلسهٔ ۱
جلسهٔ ۲ -> گرفتن شرح‌حال، زهری
جلسهٔ ۳ -> هراتی
جلسهٔ ۴ -> پنبه‌زن
جلسهٔ ۵ -> متابولیسم جراحی، حسینی
جلسهٔ ۶ -> خالدی
جلسهٔ ۷ -> ضایعات قارچی
جلسهٔ ۸ -> شمس‌الدین
جلسهٔ ۹ -> بیماری‌های عفونی با منشا ویروسی، شهاب کاوسی
جلسهٔ ۱۰ -> مافی
جلسهٔ ۱۱ -> هرپس سیمپلکس تیپ ۱، پرندوش-عطایی
جلسهٔ ۱۲ -> زونا، دکتر بخشی
جلسهٔ ۱۳ -> HHV5 یا CMV
جلسهٔ ۱۴ -> فرق هرپانژین و هرپس اولیه، مسعود محبی
جلسهٔ ۱۵ -> NUG، فرحناکی
جلسهٔ ۱۶ -> Dental Management بیماران با سل
جلسهٔ ۱۷ -> غدهٔ آدرنال، شهاب کاوسی
جلسهٔ ۱۸ -> نارسایی غدهٔ آدرنال
جلسهٔ ۱۹ -> Gastrointestinal Disease، زهری
جلسهٔ ۲۰ -> جلسهٔ دوم اولسر پپتید
جلسهٔ ۲۱ -> هپاتیت، ۵/۹، مسعود محبی
جلسهٔ ۲۲ -> مراحل هپاتیت، ۸/۹
جلسهٔ ۲۳ -> کاوسی
جلسهٔ ۲۴ -> Infective endocarditis، حسینی
جلسهٔ ۲۵ -> کارهای high risk، زهری، ۲۲/۹
جلسهٔ ۲۶ -> Heart Failure، تاریخ ۲۶/۹
جلسهٔ ۲۷ -> اهمیت مطالعه بیماری‌عای سیستمیک، دکتر مرتضوی
جلسهٔ ۲۸ -> تشخیص دیابت، محبی
جلسهٔ ۲۹ -> عوارض دیابت، ۶/۱۰
جلسهٔ ۳۰ -> جلسهٔ چهارم دیابت، حسینی
جلسهٔ ۳۱ -> گواتر
جلسهٔ ۳۲ -> درمان افراد هایپرتیروئیدیسم، سرشاری
جلسهٔ ۳۳ -> دوران بارداری و دوران شیردهی، زهری