نوشته‌های با برچسب ‘فوریت’

اصلاحات جزوهٔ اول دکتر تبریزی

بدون نظر

صفحهٔ ۱: curve way
صفحهٔ ۳: Gmask
صفحهٔ ۴: ارزیابی میزان مشکل
صفحهٔ ۵: در اتاق عمل
صفحهٔ ۵: عنوان غیرجراحی برای موارد کاربردش است
صفحهٔ ۶: قسمتی که موارد a و b و c دارد، موارد BLS نی‌است
صفحهٔ ۶: در روش intubation شکستگی skull ادامهٔ منع مصارف خط بالاست
صفحهٔ ۷: ویژگی‌های magill forceps پایینش است
صفحهٔ ۹: مورد ۲ complications آمفیزم است و این‌ها مواردی‌اند که کار را محدود می‌کنند. ادامهٔ آن هم: در بچه‌ها شایع است و به جدار ریه آسیب می‌رساند


ترتیب جزوه‌های فوریت

بدون نظر

جلسهٔ ۱ -> محمدنیا
جلسهٔ ۲ -> براتی
جلسهٔ ۳ -> زادبین
جلسهٔ ۴ -> فرحناکی
جلسهٔ ۵ -> یزدانی
جلسهٔ ۶ -> بالاش نوشته جلسهٔ ۶
جلسهٔ ۷ -> جلسهٔ ۱ دکتر تبریزی (تایپی)
جلسهٔ ۸ -> جابری
جلسهٔ ۹ -> جلسهٔ سوم دکتر تبریزی
جلسهٔ ۱۰ -> جابری – رفیعی (بخش رفیعی تو پست قبلی‌ه)
جلسهٔ ۱۱ -> اینم تو پست قبلی گذاشته شده
جلسهٔ ۱۲ -> دکتر تبریزی، جلسهٔ آخَر


جزوه‌های فوریت

بدون نظر

از این‌جا دانلود کنید.