نوشته‌های با برچسب ‘گروه بندی’

لیست گروه‌بندی جزوه‌های ترم جدید

بدون نظر

پاتولوژی -» بطاط ، براتی.
سرگروه: براتی

تجهیزات -» گرامی،فرهی،کاووسی نژاد
سرگروه: فرهی

بیماری های روانی -» پنبه زن،محمدی،فصیحی،یزدانی
سرگروه:فصیحی

پروتز -» فرحناکی،حسینی،شمس‌الدین،عبدالله پور
سرگروه:فرحناکی

اندو -» محمدرحیمی،محبی،صدر،کریمی
سرگروه:محبی

تشخیص -» رنجبر ،قاسمی، زادبین، زهری، سرشاری، عطایی،موذنی،مقدس
سرگروه:رنجبر

ترمیمی -» خالدی،علیرضایی،جابری،محمدنیا
سرگروه:علیرضایی

رادیو-» شفیعی،رفیعی،هراتی،صوفی
سرگروه:شفیعی

اخلاق پزشکی -» زمانی،رحمانی،نیوشا حسینی،شبنم رفیعی
سرگروه:زمانی

مسوول تایپ -» فرشاد دهنوی