نوشته‌های با برچسب ‘گروه جزوه’

لیست گروه‌بندی جزوه‌های ترم جدید

بدون نظر

پاتولوژی -» بطاط ، براتی.
سرگروه: براتی

تجهیزات -» گرامی،فرهی،کاووسی نژاد
سرگروه: فرهی

بیماری های روانی -» پنبه زن،محمدی،فصیحی،یزدانی
سرگروه:فصیحی

پروتز -» فرحناکی،حسینی،شمس‌الدین،عبدالله پور
سرگروه:فرحناکی

اندو -» محمدرحیمی،محبی،صدر،کریمی
سرگروه:محبی

تشخیص -» رنجبر ،قاسمی، زادبین، زهری، سرشاری، عطایی،موذنی،مقدس
سرگروه:رنجبر

ترمیمی -» خالدی،علیرضایی،جابری،محمدنیا
سرگروه:علیرضایی

رادیو-» شفیعی،رفیعی،هراتی،صوفی
سرگروه:شفیعی

اخلاق پزشکی -» زمانی،رحمانی،نیوشا حسینی،شبنم رفیعی
سرگروه:زمانی

مسوول تایپ -» فرشاد دهنوی


لیست گروه‌بندی گروه‌جزوه

بدون نظر

پریو: جعفری – شمس‌الدین – محمدرحیمی

پروتز: خالدی – قاسمی – رنجبر – علیرضایی

سیستمیک: م. حسینی – محبی‌راد – کاوسی‌نژاد – فرحناکی – سرشاری – زهری – زادبین

تشخیص: براتی – مقدس – ع. گرامی

کمپلکس: مافی – محمدی – زارع

تغذیه: ن. حسینی – فرهی – محمدنیا

جراحی: هراتی – ا. رفیعی – شفیعی

ارتو: عبدالله‌پور – صدر – کریمی

مهارت: فصیحی – پنبه‌زن – بطاط

فوریت: ش. رفیعی – جابری – زمانی

سلامت: عباسی – ن. گرامی – یزدانی

ترمیمی: عطایی – حسانی – موذنی