English Editing Service

ویرایش مقاله و متون علمی

فرقی نمی کند تحصیلاتتان چقدر است، رشته تحصیلی تان چیست، و یا کجا تحصل کرده اید! وقتی مقاله یا متنی را به زبان انگلیسی می نویسید، اشکالات زبانی متن شما حتی سواد علمی تان را زیر سوال خواهد برد..

با سپردن مقاله یا متن مورد نظرتان به یک ویراستار متخصص در آموزش زبان انگلیسی (به ویژه در حیطه علوم پزشکی) از اعتبار خودتان هم محافظت خواهید کرد.

با ویرایش موفقیت آمیز بیش از ۵۰۰ مقاله علمی در زمینه های گوناگون، می توانم به شما اطمینان بدهم مقاله شما دست کم از نظر زبانی مورد سوال قرار نخواهد گرفت.

 ادیت مقالات در اولین فرصت انجام خواهد گرفت و پرداخت هزینه ادیت به صورت کارت به کارت.

 

 

azimi.hz@gmail.com: با ایمیل من تماس یگیرید

🙂