بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

هیدرونفروز (HYDRONEPHROSIS)

هیدرونفروز چیست؟ تجمع بیش از حد ادرار در کلیه وسیستم جمع کننده کلیه را هیدرونفروز می نامند. هیدرونفروز علل متعددی دارد. گاهی خطرناک بوده و با کاهش عملکرد و فانکشن کلیه ها همراه است ولی در بیشتر موارد وجود هیدرونفروز برای کودک خطرناک نیست. هیدرونفروز می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد و در بیش از ۵۰ در صد ... ادامه مطلب »

در ارتباط با توده‌های گردنی در کودکان، چهار موضوع است که باید موردتوجه والدین قرار گیرد:

  غدد لنفاوی: شایع‌ترین نوع توده‌های گردنی که اسباب نگرانی و اضطراب والدین را فراهم می‌کند، بزرگی و لمس غدد لنفاوی است. اغلب والدین از وجود و لمس توده‌هایی در اطراف گوش و قسمت خلفی گردن دچار دلهره و دلواپسی می‌شوند. این توده‌ها اندازه نخود و کمی بزرگ‌تر از عدس زیرپوست این نواحی قابل‌لمس بوده، دردناک نیستند و متحرک هستند. ... ادامه مطلب »

رفلاکس ادراری در کودکان (VUR)

رفلاکس ادراری چیست؟ ادرار بعد از تولید در کلیه‌ها، از مسیر لگنچه و حالب جریان پیداکرده و به مثانه ریخته می‌شود. حرکت عکس و برگشت ادرار از مثانه به حالب و لگنچه و نهایتاً کلیه را رفلاکس ادراری می‌نامند. این اتفاق در یک و یا هردو کلیه می‌تواند رخ دهد. اگر نارسایی دریچه‌ای در محل اتصال حالب به مثانه وجود ... ادامه مطلب »